MustLead Pre & Primary Online Admission

Student's Personal InformationsTaarifa Binafsi Za Mwanafunzi
0/50
Jina Kamili la Mwanafunzi
Tarehe ya Kuzaliwa Ya Mwanafunzi
Jinsia
0/200
Please provide your full address
0/50
Jina Kamili La Mzazi/Mlezi
Namba Ya Simu Ya Mzazi/Mlezi
Darasa Unaloomba

Fields with (*) are compulsory.

Application Progress